ลุ้นรับบัตร THE UNTAMED BOYS 2020 FAN MEETING IN BANGKOK

แจกบัตร THE UNTAMED BOYS 2020

ลุ้นรับบัตร THE UNTAMED BOYS 2020 FAN MEETING IN BANGKOK

ลุ้นรับบัตร THE UNTAMED BOYS 2020 FAN MEETING IN BANGKOK

Union Hall ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นบัตรงาน Fan Meeting ไปกรี๊ด The Untamed 9 เหล่าเซียนปรมาจารย์ลัทธิมาร ในงาน THE UNTAMED BOYS 2020 FAN MEETING IN BANGKOK

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 นี้

แจก 3 ช่องทาง 3 วันติด รวมจำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ (บัตรมูลค่าใบละ 4,800 3,500 2,200 บาท)

– Facebook :Union Hall Thailand       จำนวน 9 รางวัล
– Twitter: @UnionHallTH       จำนวน 9 รางวัล
– Instagram: unionhallth       จำนวน 9 รางวัล

สามารถร่วมสนุกได้ทั้ง 3 ช่องทาง แต่ของรางวัลขอสงวนสิทธิ์ให้แค่คนละ 1 รางวัล

Facebook :Union Hall Thailand

กติกาการร่วมสนุก

1. กดถูกใจ Fanpage : Facebook :Union Hall Thailand

2. กดถูกใจ + คอมเม้นท์ แท็กชวนเพื่อน 3 คน มาร่วมสนุกลุ้นบัตรด้วยกัน ใต้กิจกรรม

3. กรอกข้อมูลการติดต่อ เพื่อลุ้นรับบัตร ผ่านทาง google form แต่ละวัน

—- รายละเอียดการแจก—-

กิจกรรมวันที่ 22 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 รางวัล
กิจกรรมวันที่ 23 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 3,500 จำนวน 3 รางวัล
กิจกรรมวันที่ 24 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 4,800 จำนวน 3 รางวัล

รวมจำนวน 9 รางวัล

—- รอบกิจกรรม —-

– กิจกรรมวันนี้ 22 -23 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

– กิจกรรมวันนี้ 23 -24 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

– กิจกรรมวันนี้ 24 -25 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

Instagram: unionhallth

กติการ่วมสนุก

1.กด Follow  Instagram: unionhallth

2.กดถูกใจ + คอมเม้นท์  แท็กชวนเพื่อน 3 คน มาร่วมสนุกลุ้นบัตรด้วยกัน ใต้กิจกรรมนี้

3.กรอกข้อมูลการติดต่อ เพื่อลุ้นรับบัตร ผ่านทาง google form แต่ละวัน

—- รายละเอียดการแจก—-

กิจกรรมวันที่ 22 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 รางวัล
กิจกรรมวันที่ 23 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 3,500 จำนวน 3 รางวัล
กิจกรรมวันที่ 24 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 4,800 จำนวน 3 รางวัล

รวมจำนวน 9 รางวัล

—- รอบกิจกรรม —-

– กิจกรรมวันนี้ 22 -23 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

– กิจกรรมวันนี้ 23 -24 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

– กิจกรรมวันนี้ 24 -25 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

กติกาการร่วมสนุก

1. กดถูกใจ Fanpage : Facebook :Union Hall Thailand

2. กดถูกใจ + คอมเม้นท์ แท็กชวนเพื่อน 3 คน มาร่วมสนุกลุ้นบัตรด้วยกัน ใต้กิจกรรม

3. กรอกข้อมูลการติดต่อ เพื่อลุ้นรับบัตร ผ่านทาง google form แต่ละวัน

 

Twitter:@UnionHallTH

กติการ่วมสนุก

1. กด Follow @UnionHallTH

2. Retweet กิจกรรมนี้ พร้อม + ติดแท็ก #TheUntamedBoysinBKK #unionhallthailand #ลุ้นบัตรUnionHall

3.กรอกข้อมูลการติดต่อ เพื่อลุ้นรับบัตร ผ่านทาง google form แต่ละวัน

—- รายละเอียดการแจก—-

กิจกรรมวันที่ 22 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 รางวัล
กิจกรรมวันที่ 23 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 3,500 จำนวน 3 รางวัล
กิจกรรมวันที่ 24 ม.ค. 63 แจกบัตรมูลค่า 4,800 จำนวน 3 รางวัล

รวมจำนวน 9 รางวัล

—- รอบกิจกรรม —-

– กิจกรรมวันนี้ 22 -23 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

– กิจกรรมวันนี้ 23 -24 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

– กิจกรรมวันนี้ 24 -25 ม.ค. 63 เวลา 08.30น. แจกบัตรมูลค่า 2,200 จำนวน 3 ใบ
สุ้มรายชื่อผู้โชคดี ประกาศผล วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น.

เงื่อนไขสำหรับการร่วมกิจกรรม

1.  ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น
2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องนำหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน) เพื่อยืนยันภายในเวลาที่กำหนดที่สำนักงานขายชั้น F5 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นให้ยึดถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ผู้ได้รับบัตรจะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการได้รับรางวัล 5% ตามที่กฎหมายกำหนด (เฉพาะของรางวัลมีมูลค่า 1, 000 บาทขึ้นไป)
5. ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบการทุจริตในทุกกรณี
6. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัทฯและพนักงานผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้