ภาพบรรยากาศงาน “TharnType The Series Fan Meeting in Bangkok” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563


ภาพบรรยากาศงาน “TharnType The Series Fan Meeting in Bangkok” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

cr. photo : Tharn Type Official

ครั้งหนึ่งในความทรงจํา TharnType The Series งานแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบ ฉลองความรัก 7 ปี ของเฮียธาร-ซ้อไทป์ และเหล่าเพื่อนพ้อง จบไปแบบ ฟินๆ อินจิกหมอน กันเลยทีเดียว…