ภาพบรรยากาศงาน Staff Party 2


ภาพบรรยากาศงาน Staff Party 2

Staff Party งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ Union Hall 2