จนท.ประสานงานกิจกรรม / Service Operation (Event, Exhibition )

รายละเอียด

ตำแหน่ง : จนท.ประสานงานกิจกรรม / Service Operation (Event, Exhibition )

จำนวน : 1 อัตรา

ประกาศวันที่ : 10 December 2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงาน และอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้สถานที่ของบริษัทฯ ในการจัดอีเวนท์ หรือ กิจกรรมต่างๆ
 2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 3. ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับบริการ Outsource ให้เป็นไปตามระเบียบ
 4. ติดตาม ตรวจเช็ค และแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับลูกค้าที่เข้ามาจัดงานภายใน HALL
 5. จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดงาน Event, Exhibition หรือ Organizer มาอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บุคคลิกคล่องแคล่ว ทันสมัย มีใจรักในงานบริการ และ มนุษย์สัมพันธ์ดีปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Word, Excel, Powerpoint) ได้
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้ เลิกดึกได้ หรือ เข้างานกะกลางคืนได้ หากมีการจัดงานอีเวนท์ งานคอนเสิร์ต หรืองานSet up ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อฝ่ายบุคคล

+662-512-5000 #331

contact@unionhall.com

ข้อมูลผู้สมัคร

 • Accepted file types: jpg, png.
  (jpg, png)
 • ทักษะคอมพิวเตอร์

 • Accepted file types: pdf, docx, xlsx.
  (PDF,Word,Excel)
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.