ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ( Convention Hall)

รายละเอียด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ( Convention Hall)

จำนวน : 1 อัตรา

ประกาศวันที่ : 5 August 2019

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด
 • จัดทำและดำเนินการตามแผนปฎิบัติงานการขายและการตลาด ดูแลยอดขาย
 • จัดทำระบบการขายและการตลาดให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร
 • สรุปผลการดำเนินงาน (รายเดือน) รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางการ-แก้ไขปัญหาของงานขายและการตลาด
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ-ประสบการณ์

 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายพื้นที่ Convention ,Exhibition Hall ,Organizer 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีม หรือ บริหารพนักงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำสูง รับมือกับภาวะกดดันในการทำงานได้ดี
 • บุคคลิกคล่องแคล่ว ทันสมัย ปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้ดี
 • สามารถทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์ได้

ติดต่อฝ่ายบุคคล

+662-512-5000 #331

contact@unionhall.com

ข้อมูลผู้สมัคร

 • Accepted file types: jpg, png.
  (jpg, png)
 • ทักษะคอมพิวเตอร์

 • Accepted file types: pdf, docx, xlsx.
  (PDF,Word,Excel)
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.