TharnType The Series Fan Meeting in Bangkok 2020.02.09 [SUN]❘ 6 PM

  TharnType The Series Fan Meeting in Bangkok 2020.02.09 [SUN]❘ 6 PM

  งาน TharnType The Series Fan Meeting in Bangkok

  ได้เวลาสร้างความทรงจำครั้งใหม่ ในงานแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบที่จะพาทุกคนไปฉลองความรัก 7 ปี ของเฮียธาร-ซ้อไทป์ และเหล่าเพื่อนพ้องพร้อมหน้ากันแล้ว!!

  ติดตามกันให้ดี รับประกันงานนี้มียิ่งกว่าความฟิน!!! #TharnTypeFMinBKK

  “TharnType The Series Fan Meeting in Bangkok”

  ►กำหนดการแสดง: วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.

  ►สถานที่: Union Hall, ศูนย์การค้า Union Mall

  ►ราคาบัตร: 4,000 / 3,000 / 2,000 / และ 1,500 บาท (บัตรนั่งทั้งหมด)

  ►กำหนดการเปิดขายบัตร: วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  ►ช่องทางการจำหน่าย: https://tharntype-fminbkk.com/

  ติดตาม และสอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติม

  https://www.facebook.com/TharnTypeOfficial/

  Twitter: @TharnTypeS

  #TharnTypeFMinBKK #UnionHallThailand

   

  9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.

  Hall 2