ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม #UnionHall แจกบัตร TharnTypeFMinBKK


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม #UnionHall แจกบัตร TharnTypeFMinBKK

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมสนุกลุ้นรับบัตร กิจกรรม #UnionHall แจกบัตร TharnTypeFMinBKK

ผู้โชคดีกิจกรรมรอบที่ 1 

< บัตรมูลค่า 4,000 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ >

1. คุณโสภิดา เรืองแสง
2. คุณภัทรวดี จ้อยสระคู
3. คุณอุไรวรรณ ศักดิ์วิจิตร์เดชา


< บัตรมูลค่า 3,000 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ >

1. คุณMatinee Aiemvilai
2. คุณเบญจรัตน์ งานดี
3. คุณนรินี กำมณี

ผู้โชคดีกิจกรรมรอบที่ 2

< บัตรมูลค่า 4,000 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ >

1. คุณyanatchara Philaiwan
2. คุณพิมพ์ลภัทร วัชรีวงศ์​ ณ​ อยุธยา
3. คุณกรรณิกา ทรัพย์มาก
4. คุณเบญจพล แตงบัว
5. คุณประภัสสร สุกับ

< บัตรมูลค่า 3,000 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ >

1. คุณรัชฎาพร สีหาวัตร
2. คุณกฤตมุข จันทร์หอม
3. คุณเบญจมาศ ทองวรรณ์
4. คุณJitrada Jammuan
5. คุณจริยา รุ่งรัตนไพศาลกุล

ผู้โชคดี รอบที่ 2 DM ตอบกลับเจ้าหน้าที่ ด่วน!!

>> https://twitter.com/UnionHallTH

(ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดกิจกรรม ==> https://unionhallthailand.com/unionhall-activity/

*ผู้โชคดีจะได้รับบัตรและโปสเตอร์เท่านั้น!  สิทธิพิเศษอื่นๆ  สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่บูธกิจกรรมหน้างานอีกครั้ง
*สงวนสิทธิ์ผู้โชคดี1ท่าน/1สิทธิ์
* คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


(( ส่วนใครที่พลาด ))
** สามารถร่วมสนุกกิจกรรมได้ใหม่อีกครั้ง  ณ บริเวณบูธกิจกรรม ชั้น F5 แจก 2 ใบ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับการร่วมกิจกรรม

1.  ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น
2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องนำหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน) เพื่อยืนยันภายในเวลาที่กำหนดที่บูธกิจกรรมชั้น F5 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นให้ยึดถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ผู้ได้รับบัตรจะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการได้รับรางวัล 5% ตามที่กฎหมายกำหนด (เฉพาะของรางวัลมีมูลค่า 1, 000 บาทขึ้นไป)
5. ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลหากพบการทุจริตในทุกกรณี
6. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัทฯและพนักงานผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ฯไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้